Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng ba, 2022

GIA SƯ TIẾNG ANH VŨNg TÀU

   GIA SƯ TIẾNG ANH VŨNg TÀU Gia Sư    Tiếng Anh Vũng Tàu Tôi Hoàng Hiệp ,giáo viên Tiếng Anh cùng đội nhóm giáo viên Tiếng Anh chuyên nghiệp,có kinh nghiệm, chuyên dạy kèm tiếng Anh cho các em học sinh các cấp. Luyện thi các chứng chỉ. * Dạy kèm tiếng Anh giao tiếp cho các học viên đặc biệt là người đi làm, du lịch, đi du học,Tiếng Anh văn phòng và phỏng vấn xin việc… giúp học viên đạt được nhu cầu như mong muốn của mình sau khi kết thúc khóa học của Gia Sư Dạy Kèm Tiếng Anh trực tuyến tại nhà. - English for workers,pupils,students,office workers,drivers,tourists,interviewees - Giáo viên nhận dạy kèm Tiếng Anh cho người đã đi làm ,học sinh,sinh viên,nhân viên văn phòng ,tài xế,đi du lịch và phỏng vấn xin việc. - Hoc phí 1.5 triệu một tháng - t uần học 2 buổi Quý hoc viên vui lòng liên hệ : Contact: 0980,448,498 Address: 201,trần phú,p5,Vũng Tau Sư gia tiếng anh vũng tàu Sư gia tiếng anh vũng tàu   Sư gia tiếng anh  vũng tàu   Gia su tieng anh vung tau Gia su t

DẠY KÈM TIẾNG ANH VŨNG TÀU

Hình ảnh
     DẠY KÈM TIẾNG ANH VŨNG TÀU  Dạy Kèm Tiếng Anh Vũng Tàu -Bạn đang tìm giáo viên phù hợp với mình. -Tôi Hoàng Hiệp,giáo viên Tiếng Anh với nhiều năm giảng dạy và làm việc với người Mỹ, Anh. -Giáo viên có kinh nghiệm thực tế, uy tín và trách nhiệm là không thể thiếu trong việc giúp cho học viên nâng cao các kỹ năng thiếu sót. -Nhận dạy kèm Tiếng Anh cho học sinh,tiếng anh giao tiếp, khách sạn, du lịch, văn phòng,phỏng vấn xin việc. - Học phí 1.5 một tháng - tuần học 2 buổi   Chi tiết liên hệ: 0989.448.498 gặp  thầy Hiệp Đ/c: 201, trần phú,p5,Vũng Tàu day kem tieng anh vung tau   day kem tieng anh vung tau day kem tieng anh vung tau day kem tieng anh vung tau day kem tieng anh vung tau daykemtienganhvungtau  daykemtienganhvungtau daykemtienganhvungtau  daykemtienganhvungtau daykemtienganhvungtau

GIA SƯ TIẾNG ANH VŨNg TÀU

  GIA SƯ TIẾNG ANH VŨNg TÀU Gia Sư    Tiếng Anh Vũng Tàu Tôi Hoàng Hiệp ,giáo viên Anh Văn cùng đội nhóm giáo viên Tiếng Anh chuyên nghiệp,có kinh nghiệm, chuyên dạy kèm tiếng Anh cho các em học sinh các cấp. Luyện thi các chứng chỉ. * Dạy kèm tiếng Anh giao tiếp cho các học viên đặc biệt là người đi làm, du lịch, đi du học,Tiếng Anh văn phòng và phỏng vấn xin việc… giúp học viên đạt được nhu cầu như mong muốn của mình sau khi kết thúc khóa học của Gia Sư Dạy Kèm Tiếng Anh trực tuyến tại nhà. - English for workers,pupils,students,office workers,drivers,tourists,interviewees - Giáo viên nhận dạy kèm Tiếng Anh cho người đã đi làm ,học sinh,sinh viên,nhân viên văn phòng ,tài xế,đi du lịch và phỏng vấn xin việc. - Hoc phí 1.5 triệu một tháng - T uần hoc 2 buổi Quý hoc viên vui lòng liên hệ : Contact: 0980,448,498 Address: 201,trần phú,p5,Vũng Tau Sư gia tiếng anh vũng tàu Sư gia tiếng anh vũng tàu   Sư gia tiếng anh  vũng tàu   Gia su tieng anh vung tau Gia su tieng

TIẾNG ANH GIAO TIẾP VŨNG TÀU

Hình ảnh
  TIẾNG ANH GIAO TIẾP VŨNG TÀU Tiếng Anh Giao Tiếp Vũng Tàu  Hotline: 0989448498 Kính g ử i quý anh chị thân m ế n! Tôi Hoàng Hi ệ p,giáo viên Ti ế ng Anh  đ ã có nhi ề u n ă m kinh nghi ệ m liên k ế t v ớ i các giáo viên  ư u tú tại  các tr ườ ng  đạ i h ọ c,cao  đẳ ng trong toàn thành ph ố  V ũ ng Tàu t ạ o ra m ộ t  độ i ng ũ  giáo viên t ố t nh ấ t nh ằ m  đ áp  ứ ng nhu c ầ u h ọ c Ti ế ng Anh t ạ i nhà và t ạ i trung tâm cho h ọ c sinh,sinh viên và ng ườ i  đ ã  đ i làm. Quý h ọ c viên vui lòng liên h ệ : Phone:0989.448.498 gặp Mr Hiep Address:: 201, tr ầ n phú,p5,Tp - V ũ ng Tàu  tiếng anh  giao tiếp vũng tàu tiếng anh  giao tiếp vũng tàu tiếng anh  giao tiếp vũng tàu tieng anh giao tiep vung tau tieng anh giao tiep vung tau tieng anh giao tiep vung tau tienganhgiaotiepvungtau tienganhgiaotiepvungtau tienganhgiaotiepvungtau