Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng sáu, 2021

TIẾNG ANH GIAO TIẾP VŨNG TÀU

Hình ảnh
TIẾNG ANH GIAO TIẾP VŨNG TÀU Tiếng Anh Giao Tiếp Vũng Tàu  Hotline: 0989448498 Kính g ử i quý anh chị thân m ế n! Tôi Hoàng Hi ệ p,giáo viên Ti ế ng Anh đ ã có nhi ề u n ă m kinh nghi ệ m liên k ế t v ớ i các giáo viên ư u tú tại  các tr ườ ng đạ i h ọ c,cao đẳ ng trong toàn thành ph ố V ũ ng Tàu t ạ o ra m ộ t độ i ng ũ giáo viên t ố t nh ấ t nh ằ m đ áp ứ ng nhu c ầ u h ọ c Ti ế ng Anh t ạ i nhà và t ạ i trung tâm cho h ọ c sinh,sinh viên và ng ườ i đ ã đ i làm. Quý h ọ c viên vui lòng liên h ệ : Phone:0989,448,498 gặp thầy Hiệp Address:: 201, tr ầ n phú,p5,Tp - V ũ ng Tàu  tiếng anh giao tiếp vũng tàu tiếng anh giao tiếp vũng tàu tiếng anh giao tiếp vũng tàu tieng anh giao tiep vung tau tieng anh giao tiep vung tau tieng anh giao tiep vung tau tienganhgiaotiepvungtau tienganhgiaotiepvungtau tienganhgiaotiepvungtau

TIẾNG ANH GIAO TIẾP

   TIẾNG ANH GIAO TIẾP TIẾNG ANH GIAO TIẾP  Tôi Hoàng Hiệp, giáo viên Tiếng Anh cùng đội ngũ giáo  viên Tiếng Anh chuyên nghiệp, có kinh nghiệm, chuyên dạy kèm tiếng Anh cho các em học sinh các cấp. Luyện thi các chứng chỉ. * Dạy kèm tiếng Anh giao tiếp cho các học viên đặc biệt là người đi làm, du lịch, đi du học,Tiếng Anh văn phòng và phỏng vấn xin việc… giúp học viên đạt được nhu cầu như mong muốn của mình . - English for workers,pupils,students,office workers,drivers,tourists,interviewees - Giáo viên nhận dạy kèm Tiếng Anh cho người đã đi làm ,học sinh,sinh viên,nhân viên văn phòng ,tài xế, người đi du lịch và phỏng vấn xin việc. * - Hoc phí 1 triệu một tháng * -Tuần học 2 buồi Hình thức học online trên zoom Quý hoc viên vui lòng liên hệ : Contact: 0980,448,498 gặp Thầy Hiệp Address: 201,trần phú,p5,Vũng Tàu hoặc tại nhà học viên  tiếng anh giao tiếp   tiếng anh giao tiếp  tiếng anh giao tiếp   tieng anh giao tiep  tiếng anh giao tiếp tiếng anh giao tiếp tiếng anh giao tiếp tiếng