Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng sáu, 2021

Gia sư dạy kèm tiếng anh giao tiếp tại vũng tàu

  Kính g ử i quý anh chị thân m ế n! Tôi hoàng hi ệ p,giáo viên Ti ế ng Anh đ ã có nhi ề u n ă m kinh nghi ệ m liên k ế t v ớ i các giáo viên ư u tú v ả các tr ườ ng đạ i h ọ c,cao đẳ ng trong toàn thành ph ố V ũ ng Tàu t ạ o ra m ộ t độ i ng ũ giáo viên t ố t nh ấ t nh ằ m đ áp ứ ng nhu c ầ u h ọ c Ti ế ng Anh t ạ i nhà và t ạ i trung tâm cho h ọ c sinh,sinh viên và ng ườ i đ ã đ i làm. - H ọ c phí 1,2 tri ệ u m ộ t tháng -  Tuần học 2 buổi  Hình thức hoc online trên zoom Quý h ọ c viên vui lòng liên h ệ : Contact:0989,448,498 gặp Thầy Hiệp Address:: 201, tr ầ n phú,p5,Tp - V ũ ng Tàu Gia sư dạy kèm tiếng anh giao tiếp tại vũng tàu Gia sư dạy kèm tiếng anh giao tiếp tại vũng tàu Gia sư dạy kèm tiếng anh giao tiếp tại vũng tàu Gia su day kem tieng anh giao tiep tai vung tau Gia su day kem tieng anh giao tiep tai vung tau Gia su day kem tieng anh giao tiep tai vung tau

Gia sư dạy kèm tiếng anh giao tiếp tại vũng tàu

   Tôi Hoàng Hiệp ,giáo viên Anh Văn cùng đội ngũ giáo viên Tiếng Anh chuyên nghiệp,có, kinh nghiệm, chuyên dạy kèm tiếng Anh cho các em học sinh các cấp. Luyện thi các chứng chỉ. * Dạy kèm tiếng Anh giao tiếp cho các học viên đặc biệt là người đi làm, du lịch, đi du học,Tiếng Anh văn phòng và phỏng vấn xin việc… giúp học viên đạt được nhu cầu như mong muốn của mình . - English for workers,pupils,students,office workers,drivers,tourists,interviewees - Giáo viên nhận dạy kèm Tiếng Anh cho người đã đi làm ,học sinh,sinh viên,nhân viên văn phòng ,tài xế,đi du lịch và phỏng vấn xin việc. * - Hoc phí 1,2 triệu một tháng * -Tuần học 2 buồi Hình thức học online trên zoom Quý hoc viên vui lòng liên hệ : Contact: 0980,448,498 gặp Thầy Hiệp Address: 201,trần phú,p5,Vũng Tàu hoặc tại nhà học viên Gia sư dạy kèm tiếng anh giao tiếp tại vũng tàu Gia sư dạy kèm tiếng anh giao tiếp tại vũng tàu Gia sư dạy kèm tiếng anh giao tiếp tại vũng tàu Gia su day kem tieng anh giao tiep tai vung tau Gia sư dạy