Bài đăng

DẠY KÈM TIẾNG ANH

Hình ảnh
   DẠY KÈM TIẾNG ANH   DẠY KÈM TIẾNG ANH HOTLINE: 0989.448.498  Bạn đang có nhu cầu tìm giảng viên t ại Thành Phố Vũng Tàu ? Hoàng Hiệp trân trọng gửi đến các bạn khóa học tiếng Anh tại nhà với đội ngũ giảng viên chuyên dạy tiếng Anh cho người đi làm. Khóa học sẽ giúp các bạn đạt được mục tiêu học tập và công việc của mình.  Nhận dạy kèm:   : - English for interviewees ( Tiếng anh phỏng vấn ) - English for drivers,workers Tiếng anh cho tài xế,người đi làm) -  English for pupils and students ( Tiếng anh cho học sinh, sinh viên) Học phí 1 triệu một tháng  Tuần học hai buổi  Hình thức học online trên zoom Quý học viên vui lòng liên hệ : Phone : 0989,448,498 Address : 201, Trần Phú, p5 , Vũng Tàu  Dạy kèm tiếng anh Dạy kèm tiếng anh Dạy kèm tiếng anh Dạy kèm tiếng anh Dạy kèm tiếng anh  tienganhgiaotiepvungtau tienganhgiaotiepvungtau tienganhgiaotiepvungtau tienganhgiaotiepvungtau tienganhgiaotiepvungtau tienganhgiaotiepvungtau tienganhgiaotiepvungtau tienganhgiaotiepvungtau tienga

GIA SƯ TIẾNG ANH

Hình ảnh
 GIA SƯ TIẾNG ANH -Bạn đang tìm giáo viên phù hợp với mình. -Với nhiều năm giảng dạy và làm việc với người Mỹ, Anh. -Giáo viên có kinh nghiệm thực tế, uy tín và trách nhiệm là không thể thiếu trong việc giúp cho học viên nâng cao các kỷ năng thiếu sót. -Lớp dạy kèm:  - Tiếng Anh giao tiếp( communicative english) - Tiếng Anh cho học sinh, sinh viên ( English for pupils, students ) - Tiếng Anh phỏng vấn xin việc (English for interviewees) -Học phí 1 triệu một tháng, -Tuần học 2 buổi.  - Hình thức học online trên zoom Chi tiết lh 0989.448.498 gặp thầy Hiệp Đ/c: 201, trần phú, p5, Tp- Vũng Tàu  giasutienganh giasutienganh giasutienganh giasutienganh giasutienganh giasutienganh giasutienganh giasutienganh giasutienganh giasutienganh    

DẠY KÈM TIẾNG ANH

Hình ảnh
  DẠY KÈM TIẾNG ANH dạy kèm Tiếng anh Phone:  0989.448.498   KÍNH gửi: Quý phụ huynh - các bạn học sinh - cùng toàn thể các anh chị đang mong muốn học và cải thiện Tiếng Anh . Tôi Giáo Viên Trường Du Lịch tốt nghiệp cử nhân Tiếng Anh (Tiếng Anh biên - phiên dịch ) tại Trường ĐH: Ngoại Ngữ HÀ Nội- Kinh nghiệm giảng dạy tại các Trung Tâm Anh Ngữ 10 năm. Nhận dạy Kèm : - Anh văn giao tiếp ( Communicative English ) - Anh văn phỏng vấn ( English for Interviewees ) -Anh văn cho học sinh,sinh viên ( English for pupils, students) -Học phí 1 triệu một tháng -Tuần học 2 buổi - Hình thức học online trên zoom Quý phụ huynh và các học viên quan tâm vui lòng liên hệ: Phone number : 0989448498 gặp Teacher Hiệp Address :201,trần phú,p5,Tp Vũng Tàu  Dạy kèm tiếng anh Dạy kèm tiếng anh Dạy kèm tiếng anh Dạy kèm tiếng anh Dạy kèm tiếng anh  giasutienganhvungtau  giasutienganhvungtau giasutienganhvungtau  giasutienganhvungtau giasutienganhvungtau giasutienganhvungtau  giasutienga

TIẾNG ANH GIAO TIẾP TẠi VŨNG TÀU

Hình ảnh
  Tiếng Anh Giao Tiếp Tại Vũng Tàu Tiếng Anh Giao Tiếp Tại Hà Nội Tiếng Anh Giao Tiếp Tại Hồ Chí Minh Tiếng Anh Giao Tiếp Tại Đà Nẵng Tiếng Anh Giao Tiếp Tại Cần Thơ   Tôi Hoàng Hiệp, giáo viên Tiếng Anh sư phạm năng động, nhiệt tình, có kinh nghiệm giảng dạy 10 năm tại Trung Tâm Anh Ngữ Du Lịch Lịch, Golden Voice,Trí Thức, Anh Mỹ Quốc Tế Chuyên dạy kèm : -Tiếng Anh Phỏng Vấn xin việc. -Tiếng Anh giao tiếp -Tiếng Anh cho thiếu nhi, học sinh và sinh viên -Tiếng cho tài xế  Học phí 1 triệu một tháng  Tuần học 2 buổi Hình thức học online trên zoom Đ/c: 201,trần phú,p5,Tp- Vũng Tàu Phone: 0989448498 gặp thầy Hiệp tienganhgiaotiepvungtau tienganhgiaotiepvungtau tienganhgiatriệuotiepvungtau tienganhgiaotiepvungtau tienganhgiaotiepvungtau tienganhgiaotiepvungtau tienganhgiaotiepvungtau tienganhgiaotiepvungtau tienganhgiaotiepvungtau tienganhgiatriệuotiepvungtau tienganhgiaotiepvungtau tienganhgiaotiepvungtau tienganhgiaotiepvungtau tienganhgiaotiepvungtau

DẠY KÈM TIẾNG ANH GIAO TIẾP

Hình ảnh
DẠY KÈM TIẾNG ANH GIAO TIẾP DẠY KÈM TIẾNG ANH GIAO TIẾP Hotline: 0989.448.498 Tôi hoàng hiệp,giáo viên Tiếng Anh năng động,nhiệt tình,đã giảng dạy Tiếng Anh nhiều năm đến từ Vũng Tàu,nhận dạy kèm Tiếng Anh tại nhà, với phương pháp phản xạ chủ yếu nghe nói ,giúp cho học viên có một khoá học hoàn hảo và tiến bộ nhanh nhất. -Tiếng Anh giao tiếp( Communicative English) - Tiếng Anh cho học sinh, sinh viên ( English for pupils,students) - Tiếng Anh cho nhân viên văn phòng(English for office workers) Học phí 1 triệu một tháng Tuần học 2 buổi Hình thức học online trên zoom Quý học viên liên hệ: Phone:0989448498 gặp Thầy Hiệp Address: 201,trần phú,P5, Tp -Vũng Tàu   dạy kèm tiếng anh giao tiếp dạy kèm tiếng anh giao tiếp dạy kèm tiếng anh giao tiếp dạy kèm tiếng anh giao tiếp dạy kèm tiếng anh giao tiếp Dạy kèm tiếng anh cho học sinh tại vũng tàu Gia sư tiếng anh giao tiếp tại vũng tàu Tiếng anh giao tiếp tại vũng tàu Dạy kèm tiếng anh cho học sinh tại vũng tàu

GIA SƯ TIẾNG ANH GIAO TIẾP

Hình ảnh
  GIA SƯ TIẾNG ANH GIAO TIẾP Kính gửi: Quý phụ huynh - các bạn học sinh - cùng toàn thể các anh chị đang mong muốn học và cải thiện Tiếng Anh. Tôi Hoàng Hiệp, Giáo Viên Tiếng Anh tại Trung Tâm Tiếng Anh Du Lịch,Golden Voice,Anh Mỹ Quốc Tế,đã tốt nghiệp cử nhân Tiếng Anh (Tiếng Anh biên - phiên dịch ) tại Trường ĐH: Ngoại Ngữ HÀ Nội- Kinh nghiệm giảng dạy tại các Trung Tâm Anh Ngữ 10 năm. Nhận dạy kèm: - Tiếng Anh giao tiếp ( Communicative English ) - Tiếng Anh phỏng vấn xin việc ( English for the Interviewees ) -Tiếng Anh cho học sinh , sinh viên ( English for pupils, students ) Hoc phí 1 triệu một tháng Tuần học 2 buổi Hình thức học online trên zoom Quý phụ huynh và các học viên quan tâm vui lòng liên h Phone :0989,448,498 gặp Thầy Hiệp Address :201,trần phú,p5,Tp -Vũng Tàu. ress :201,trần phú,p5,Tp -Vũng Tàu.   giasutienganh  giasutienganh giasutienganh  giasutienganh giasutienganH giasutienganh  giasutienganh giasutienganh  giasutienganh giasuti

GIA SƯ TIẾNG ANH

 GIA SƯ TIẾNG ANH Kính g ử i quý ph ụ huynh và các em h ọ c sinh thân m ế n! Tôi hoàng hi ệ p,giáo viên Ti ế ng Anh đ ã có nhi ề u n ă m kinh nghi ệ m liên k ế t v ớ i các giáo viên ư u tú v à các tr ườ ng đạ i h ọ c,cao đẳ ng trong toàn thành ph ố V ũ ng Tàu t ạ o ra m ộ t độ i ng ũ giáo viên t ố t nh ấ t nh ằ m đ áp ứ ng nhu c ầ u h ọ c Ti ế ng Anh t ạ i nhà và t ạ i trung tâm cho h ọ c sinh,sinh viên và ng ườ i đ ã đ i làm. - Tiếng Anh giao tiếp ( Communicative English ) - Tiếng Anh phỏng vấn xin việc ( English for the Interviewees ) -Tiếng Anh cho học sinh , sinh viên ( English for pupils, students ) -H ọ c phí 1 tri ệ u m ộ t tháng -Tu ầ n h ọ c 2 bu ổ i - Hình thức học online trên zoom Quý h ọ c viên vui lòng liên h ệ : Contact:0989,448,498 thầy hiệp Address:201,trần phú,p5,Tp - V ũ ng Tàu     giasutienganh giasutienganh giasutienganh giasutienganh giasutienganh giasutienganh giasutienganh giasutienganh giasutienganh giasutienganh Gia s ư